Chat kinyitása
Bejelentkezés Regisztráció
«
1
»

Hernád Völgye és Térsége

Az 58 települést megában foglaló Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati Társulás a Hernád Völgye Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c.

program megvalósításához (KEOP-1.1.1-2F/09-11-2013-0002 konstrukció) 1 milliárd 50 millió

Ft összköltségvetésű projekt megvalósításához 982,86 millió Ft vissza nem térintendő

támogatásban részesült. A fejlesztés több mint 42 ezer lakos számára javítja a hulladékkezeléssel

kapcsolatos feltételeket.

A Társulás településein a gyűjtés továbbra is a megszokott szabványos edényekből történik.

Emellett a térségben kiosztásra kerül 2.000 db műanyag házi komposztáló edény, illetve a lakosság

által közvetlenül beszállított – szelektált – hulladékok fogadására az Encsen megvalósuló

hulladékudvar is rendelkezésre áll. A szolgáltató itt fogadja a lakossági papír-, műanyag-, üveg-,

fém-, építési/bontási, valamint a veszélyes hulladékokat.

Gyűjtőszigetekre is vihetik a jövőben a szelektíven gyűjtött hulladékot Abaújszántón, Baktakéken,

Boldogkőváralján, Encsen, Forrón, Fulókércsen, Halmajon, Ináncson, Kázsmárkon,

Krasznokvajdán, Mérán, Megyaszón, Novajidrányban, Vilmányban. Ennek érdekében 60 db 1.100

literes konténer kerül beszerzésre, mely lehetővé teszi szigetenként 4 frakció (2 sárga, 1 kék és 1

zöld edény kerül elhelyezésre) gyűjtését. A kék konténerbe papír, a sárgába műanyag, a zöldbe fém

és üveg hulladék helyezhető el. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Encsen már

bevezetésre került. Itt papír, műanyag, fém gyűjtésére van lehetőség.

A tevékenységek részét képezi a széles körű szemléletformálás is. A környezettudatosságra nevelés

érdekében a nyár folyamán a társulás minden településén road show került megrendezésre,

szeptemberen pedig a gyerekek közreműködésével rajzverseny, alkotói verseny,  környezetbarát

rendezvény és környezetvédelmi vetélkedő kerül lebonyolításra. A társulás településeinek

képviselőit külön találkozókon várjuk, ahol a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban tájékoztatást

kapnak a saját településüket illetően is, illetve kérdéseket tehetnek fel az őket érintő, vagy

foglalkoztató hulladékgazdálkodási kérdésekkel,  problémákkal kapcsolatban.

A projekt eredményeként a Társulás mind az 58 települését érintő, hatékony térségi szintű

hulladékgazdálkodási rendszer alakul ki, csökkentve ez által a környezetterhelést, és elősegítve a

természeti értékek védelmét.

2015-09-29

Támogatók